Snöjour

Även 2020/2021 kör vi enligt samma schema som de föregående åren.

Hus 1 skottar/sandar närmast rondellen

Hus 3 skottar/sandar upp till garagen

Hus 5 skottar/sandar mellan garagen.

Respektive hus ansvarar själva framför sitt hus.

Se bifogad översiktskarta.

Fördelning ansvarsområden snöröjning-

Lämna ett svar