Placering av tjänstefördelaren

Följande har styrelsen fått in.

(Sett ifrån hallen)
1A – På innerväggen till vänster innanför altandörren
1B – På innerväggen till höger om fönstret i vardagsrummet
1C – På innerväggen till höger om fönstret i vardagsrummet
1D – På innerväggen till höger om fönstret i vardagsrummet
1E – På innerväggen till vänster om stora fönstret innanför altanen

3A – På innerväggen till vänster innanför altandörren
3B – På innerväggen till vänster innanför altandörren
3C – På innerväggen till höger om fönstret i vardagsrummet
3D – På innerväggen till höger om fönstret i vardagsrummet
3E – Skall EJ installeras, enbart förberedas. Tomrör lämnas av i hörnet av altanen/väggen.

5A – På innerväggen till vänster innanför altandörren
5B – På innerväggen till höger om fönstret i vardagsrummet
5C –
5D – På innerväggen innanför altandörren
5E -På innerväggen till höger om fönstret i vardagsrummet