Alla inlägg av bjorn

Fiberbeslut

På kvällens extrastämma röstade föreningen för att ansluta föreningen till Stadsnätet med röstsiffrorna 13 – 1.

Styrelsen behöver veta var vi vill ha in fibern. Några meddelade redan i kväll och hos dem har vi redan nu markerat ut.  Resterande kommer vi att knacka på och fråga. Kontakta gärna Björn i 3D som är den som håller samman detta mot Miljöteknik.

 

Nya lampor

Den 22 december påbörjas utbytet av våra ytterlampor samt lamporna i garagen.

Samtliga ytterlampor kommer att bytas ut mot nya LED-amaturer. Detta för att spara energi samt att vi skall slippa att byta själva lampan så ofta.

Vi kommer även att byta ut lamporna i taket inne i respektive garage, även här blir det LED. Vi byter till amaturer med rörelsevakt som tänds så fort vi kommer in och sedan släcks automatiskt. För att elektrikern skall kunna komma åt måste vi köra ut våra bilar den 22/12. De som inte är hemma MÅSTE köra ut bilen så att den inte står i garaget. Vi som är hemma kan ha den ståendes kvar så länge vi är redo att köra ut när elektrikern kommer till vårt garage. På så sätt fyller vi inte upp hela gården.
Minst en från styrelsen finns på plats denna dag och ringer på dörren när det är dags att köra ut.

// Styrelsen.

Ny styrelse

I kväll har styrelsen haft konstituerande möte.
Styrelsen ser nu ut enligt följande.

Ordförande: Björn (3D)
Vice Ordf : Morgan (5D)
Sekreterare : Karin (5A)
Ledamot: Elisabet (1D)
Suppleanter: Liselotte(3A), Jenny (1B)