Häckklippning

Vi planerar att klippa häcken framför hus 1 och 3 tisdagen den 21 juli förutsatt att vädret inte ställer till det för oss.

Häcksaxen startas ca 18:00. De som har tid får gärna komma ut och hjälpa till med att plocka grenar samt räfsa ihop.

Björn, Rafet och Lars