Häckklippning – 2018

Vi planerar att klippa häcken framför hus 1 och 3 onsdagen den 4 Juli förutsatt att vädret inte ställer till det för oss.

Häcksaxen startas ca 18:30. De som har tid får gärna komma ut och hjälpa till med att plocka grenar samt räfsa ihop.

Björn och Lars