månadsarkiv: februari 2017

I kväll har styrelsen haft konstituerande möte efter årsmötet.
Styrelsen ser nu ut enligt följande.

Ordförande: Björn (3D)
Vice Ordf : Morgan (5D)
Sekreterare : Karin (5A)
Ledamot: Elisabet (1D)
Suppleanter: Jessica (5B), Lars (1B)