månadsarkiv: februari 2016

Ny styrelse

I kväll har styrelsen haft konstituerande möte efter årsmötet.
Styrelsen ser nu ut enligt följande.

Ordförande: Björn (3D)
Vice Ordf : Morgan (5D)
Sekreterare : Karin (5A)
Ledamot: Elisabet (1D)
Suppleanter: Patric(3C), Jenny (1B)